Francesc X. Ventura i Teixidor

Soci Fundador - VVM, SL i Eficiencia LocacionalShare

Francesc X. Ventura i Teixidor