Pere Soria

Responsable de l'Àrea d'Energies Renovables - CIRCUTORShare

Pere Soria