PREMSA 2022

Contacte

Gabinet de premsa AMTU
Elisenda Pifarré
premsa@amtu.cat

Gabinet de premsa REUS TRANSPORT
Imma Bolet
imma.bolet@reusmobilitat.cat