Ramon Sagalés

Vicepresident - Federació Empresarial Catalana d´Autotransport de Viatgers (FECAV)Share

Ramon Sagalés